Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: ochrona obiektów MOPR w Kielcach wyposażonych w instalację alarmową

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Monitoring obiektów wyposażonych w instalację alarmową, wezwanie patrolu na interwencję, oraz monitorowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynkach
Klub Seniora w Kielcach przy ul. Al. Legionów 5
Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera Kielcach przy ul. Al. Legionów 5
Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53
2. Wartość zamówienia: Wartość zamówienia oszacowano w dniu 14.12.2020 r., na kwotę 34 051,32 zł, na podstawie rozeznania rynku.
3. W dniu 15.12.2020 r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie ochrona obiektów MOPR w Kielcach wyposażonych w instalację alarmową.
4. Wpłynęły oferty: Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

Oferty należało składać do dnia 21.12.2020 r. do godz.15.00.

Wpłynęły dwie oferty:

a) „EKOTRADE” SP. z o.o 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4 Przedstawicielstwo w Kielcach Aleja Na Stadion 50, 25-127 Kielce – 64 452,00 zł,

b) ARGOS 1 SP. ZO.O. 26-060 Chęciny, os. Sosnówka 1B – 33 566,70 zł.

 

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: ARGOS 1 SP. ZO.O. 26-060 Chęciny, os. Sosnówka 1B za cenę 33 566,70 zł.
6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Andrzej Mistal

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content