Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – wydzielenie pomieszczenia zmywalni naczyń

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.   Nazwa, opis przedmiotu zamówienia : Roboty budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczenia zmywalni naczyń w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób Chorych na Alzheimera w Kielcach ul. J. Nowaka – Jeziorańskiego 53 w związku z realizacją inwestycyjnego zadania projektowego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii OWD dla osób niesamodzielnych”.

Roboty budowlane i instalacyjne obejmują wyodrębnienie zmywalni naczyń tj. m.in.: wykonanie ścianki działowej z oknem podawczym, wbudowanie szafy przelotowej, montaż zlewozmywaka. Szczegółowy zakres określa przedmiar robót.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content