Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – wymiana witryny drzwiowej

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wymiana witryny drzwiowej wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi ze spocznika klatki schodowej do lokalu Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimeraw Kielcach ul. J. Nowaka- Jeziorańskiego 53 (FOWD) oraz montaż daszka z poliwęglanu i oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu nad wejściem do budynku w FOWD w ramach  realizacji inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób niesamodzielnych”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content