Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2024 roku

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2024 roku

22 lutego 2024 roku obchodzony będzie po raz kolejny Dzień Ofiar Przestępstw. Jego początki sięgają 2003 roku. W związku z tym 19 lutego rozpoczyna się, koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w roku 2024 będzie trwał w dniach od 19 do 23 lutego. Jego obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar  przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Idea związana jest  z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r.( Dz. U. nr 59 poz.517), która wskazała na konieczność stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Wykaz placówek świadczących tę pomoc znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości pod adresem: Znajdź ośrodek pomocy/Fundusz Sprawiedliwości/ Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (funduszsprawiedliwosci.gov.pl)

Ponadto istnieje możliwość kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900.

Infolinia jest dostępna całodobowo, w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Na terenie miasta Kielce wzorem ubiegłych lat pomoc osobom dotkniętym przemocą domową świadczy : Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej MOPR Kielce ul. Wesoła 51 I p. sektor C, kontakt telefoniczny : 41-368-18-67 , 41-368-18-74 w godz. 8.00. – 16.00. oraz całodobowo pod nr tel. 41- 366-10-52.

Telefony zaufania  czynne całodobowo : 195-13, 195-25

Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej pomocy prawnej lub psychologicznej mogą uzyskać m. in. w sądach, prokuraturze, komendach policji , siedzibach prawniczych samorządów i organizacjach pozarządowych w całym kraju.

 

Skip to content