Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”

Od 1 lutego 2024 r. w Gminie Kielce Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął realizację projektu Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Projekt trwa do 31 stycznia 2027 r.

Kwota przeznaczona na realizację projektu to 15 103 980,97 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus to 14 273 262,02 zł.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, gdzie Województwo Świętokrzyskie jest Partnerem wiodącym, a  Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jednym z 20 Partnerów.

Celem projektu jest podniesienie uczestnictwa 1000 seniorów 60+, w tym 500 osób z niepełnosprawnościami, we wszystkich aspektach życia  społecznego oraz rozwój form wsparcia środowiskowego poprzez zwiększenie dostępności do nieodpłatnych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług profilaktyczno-edukacyjnych i rekreacyjnych oraz opieki wytchnieniowej dla 180 opiekunów faktycznych seniorów 60+.

Formy wsparcia oferowane uczestnikom projektu (UP):

1. usługa środowiskowa: gminnego koordynatora ds. lokalnego systemu wsparcia dla seniorów, służąca zwiększaniu komunikacji seniorów 60+ ze środowiskiem lokalnym,

2. usługi opiekuńczo-zdrowotne:

 • usługi asystenckie dla UP z niepełnosprawnością,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla UP potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla UP z zaburzeniami psychicznymi,
 • pakiety rehabilitacyjne,
 • opieka wytchnieniowa dla opiekuna faktycznego seniora 60+ niesamodzielnego ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • indywidualne konsultacje psychologa/ psychoterapeuty dla faktycznych opiekunów seniorów,

3. usługi wspierające:

 • „Taksówka dla seniora”
 • „Złota rączka”,

4. usługi profilaktyczno-zdrowotne:

 • edukacyjne spotkania integracyjno-prozdrowotne,
 • spotkania o charakterze prozdrowotnym połączone z prelekcjami eksperta,
 • warsztaty profilaktyczno-zdrowotne stacjonarne i wyjazdowe,
 • indywidualne konsultacje z ekspertem.

Więcej informacji na stronie Projektu: https://mopr.kielce.pl/projekty/projekt-tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow/

 

Biuro Projektu

25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Osoba do kontaktu: Katarzyna Snochowska tel. 884 770 083

e-mail: k.snochowska@mopr.kielce.pl

Skip to content