Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął projekt „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął projekt „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Od 1 lutego 2024 r. w Gminie Kielce Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął realizację projektu pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Projekt trwa do 31 lipca 2026 r. Kwota przeznaczona na realizację projektu to 2 569 803,23 zł,  w tym: kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2 439 603,23 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z kieleckim Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet.

Celem projektu jest:

  • integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie mieszkaniowe dla 70 osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie Kielc,
  • podniesienie kompetencji zawodowych 35 pracowników MOPR pracujących na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

  • usługi społeczne m.in. świadczenie pracy socjalnej, wsparcie asystenta osoby bezdomnej, indywidualne i grupowe treningi umiejętności społecznych, grupa wsparcia, usługi streetworkingu, udział w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,
  • usługi edukacyjne: indywidualne poradnictwo specjalistyczne m.in. prawnik, psycholog, psychiatra, terapeuta uzależnień, mediator.
  • Akademia Umiejętności – działanie realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet: wydarzenia integracyjno-edukacyjne w celu integracji osób bezdomnych ze społecznością lokalną,
  • wsparcie mieszkaniowe – dla 13 osób bezdomnych zostaną uruchomione 3 mieszkania, tj. 2 mieszkania treningowe, w tym 1 mieszkanie w modelu „Najpierw mieszkanie” i 1 mieszkanie wspomagane w celu prowadzenia treningów, na których uczestnicy projektu będą zdobywać umiejętności praktyczne związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i życiem codziennym.

Więcej informacji na stronie Projektu: https://mopr.kielce.pl/projekty/projekt-sab-skuteczna-aktywizacja-bezdomnych/

Skip to content