Weź udział w konsultacjach w ramach budowania Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+

Weź udział w konsultacjach w ramach budowania Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+

Miasto Kielce rozpoczęło konsultacje społeczne w temacie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, która będzie stanowiła podstawę do opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+.

Dokument ma kluczowe znaczenie dla zaprogramowania rozwoju naszego miasta na kolejne lata, zarówno w kontekście planowania i realizacji najważniejszych projektów, jak i dla skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Wykonawcą diagnozy jest Szkoła Główna Handlowa.

Do 29 lutego na portalu Idea Kielce udostępniona jest ANKIETA zawierająca pytania dotyczące jakości życia w mieście, stanu infrastruktury, dostępności usług publicznych i ochrony środowiska. Każdy obywatel Kielc, a także mieszkańcy gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, mogą w ten sposób wypowiedzieć swoje zdanie i ocenić obecną sytuację Kielc.

Rozszerzenie kręgu interesariuszy wynika z faktu, iż znaczny odsetek mieszkańców Kielc emigruje na tereny podmiejskie, lecz nadal pracuje w aglomeracji lub w inny sposób korzysta z usług miejskich. Oczywistym jest więc, że przyszła strategia musi wybiegać poza granice administracyjne miasta i uwzględniać rozwój terenów podmiejskich.  Wykonawcy i władzom miasta również zależy na tym, aby ankieta dotarła do wielu środowisk i została wypełniona przez szerokie grono uczestników życia społecznego, bo zapewni to reprezentację wszystkich grup interesów.

Pogłębione wywiady grupowe w formie warsztatów konsultacyjnych zorganizowanych przez SGH odbędą się natomiast 17 lutego 2020  w godzinach 11-15 w salach konferencyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego (program jest dostępny tutaj).

Oprócz prezentacji aktualnych, zagregowanych przez pracowników naukowych SGH danych statystycznych oraz dyskusji w gronie uczestników konsultacji, zaplanowana została również prelekcja o atrakcyjności inwestycyjnej Kielc. Warsztaty obejmą około 100 osób i będą podzielone na kilka grup tematycznych, są to m.in.: przedsiębiorcy i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządów i jednostek miejskich.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy zgłosić swój udział do 11 lutego na adres mailowy: coi@um.kielce.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem Kielc, którzy z różnych powodów nie mogą włączyć się w warsztaty, do wypełnienia ankiety na portalu Idea Kielce.

Pliki do pobrania

Źródło informacji: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,21908,wez-udzial-w-konsultacjach-w-ramach-budowania-strategii-miasta.html
Skip to content