Zapytanie ofertowe: Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”. Etap II

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”. Etap II
3. Termin realizacji zamówienia: 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Zgodnie z załącznikami
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: 1.    osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1

Oferty należy składać do 09.09.2019 r. godz. 8:30
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu upływu składania ofert.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Paweł Regucki, tel. 606 760 493, e-mail: p.regucki@mopr.kielce.pl
Skip to content