Zaproszenie do udziału w działaniach projektowych „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Zaproszenie do udziału w działaniach projektowych „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach realizowanego projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” zaprasza mieszkańców miasta Kielce z grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych z zespołem dementywnym/otępiennym i chorobą Alzheimera oraz opiekunów faktycznych tych osób do udziału w działaniach projektowych.

Od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku trwa rekrutacja 85 osób – niepełnosprawnych/niesamodzielnych z zespołem dementywnym/otępiennym i chorobą Alzheimera oraz 85 osób- opiekunów faktycznych. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie m.in.: zajęć z dogoterapii, muzykoterapii, logopedii, specjalistycznego poradnictwa z zakresu np. neurologii, psychoterapii, psychiatrii, prawa.

Kryteria dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych z zespołem dementywnym/otępiennym (ZD) i chorobą Alzheimera (AD):

  • wiek od 50 roku życia;
  • adres zamieszkania/pobieranie nauki/praca na terenie Gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  • pozostawanie osobą niesamodzielną/niepełnosprawną z zespołem dementywnym/otępiennym, w tym chorobą Alzheimera;
  • pozostawanie osobą lub rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • osoba nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS w momencie przystąpienia do Projektu.

Uczestnikom projektu zapewniamy szeroką ofertę aktywizacyjną, wspierającą i prozdrowotną np.: ćwiczenia usprawniające (gimnastyka, basen), zajęcia aktywizujące (terapia zajęciowa), terapia manualna, treningi samoobsługi, zajęcia informatyczne.

Kryteria dla opiekunów faktycznych (OF) osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych z zespołem dementywnym/otępiennym, w tym chorobą Alzheimera;

  • wiek od 35 roku życia;
  • podopieczny – osoba z ZD/AD – został zakwalifikowany do udziału w projekcie;
  • adres zamieszkania/pobieranie nauki/pracy na terenie Gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  • oświadczenie, że uczestnik projektu jest opiekunem faktycznym osoby z ZD/AD;
  • osoby nie korzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS w momencie przestąpienia do Projektu.

Więcej informacji Projekt ” Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Skip to content