Zarządzenie Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 grudnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 436/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

 

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content