Zapytanie – sondaż rynku: Zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch psychologów do prowadzenia zajęć w ramach projektu

Kielce, 2020-08-04

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Kielcach
2. Przedmiot zamówienia: Zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch psychologów do przeprowadzenia terapii przeciwlękowej w ramach projektu „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego”

Szczegółowe zestawienie i charakterystyka przedmiotu zamówienia w załączeniu.

3. Termin realizacji zamówienia sierpień 2020 r. – grudzień 2020 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: w związku z brakiem możliwości realizacji projektu w terminie określonym w harmonogramie (pandemia) dopuszcza się częstszą i dłuższą liczbę spotkań
6. Sposób przygotowania oferty: Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Wymagane dokumenty – wypełnioną ofertę należy składać w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Dział ds. Doradztwa Metodycznego, Kontroli i Sprawozdawczości ul. Sienkiewicza 34, piętro II pokój 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego” w terminie do 5 sierpnia 2020 r. do godziny 14.00
Brak możliwości wysłania pocztą.
Rozstrzygnięcie nastąpi w tym samym dniu.
8. Rozpoznanie prowadził(a): Joanna Głuszek, tel. 603 096 605
Skip to content