Zarządzenie Nr 456/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 456/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Miasta Kielce oraz powołania komisji konkursowej

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content