Zarządzenie nr 64/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 64/2021
Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Dotyczy zadań publicznych:

  • Zadanie nr 1: Organizacja grupowych pobytów rehabilitacyjno- wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych,
  • Zadanie nr 2: Organizacja grupowych pobytów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla niepełnosprawnych osób dorosłych,
  • Zadanie nr 3: Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych,
  • Zadanie nr 4: Ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez zakup i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, udzielanie instruktażu w zakresie jego obsługi, naprawęi konserwację sprzętu rehabilitacyjnego;

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

 

Skip to content