Zbiorcze zestawienie ofert – dostawa wraz z montażem paneli LVT w kolorze WHAIT OAK w wersji click wraz z dostawą i montażem listew przypodłogowych w kolorze WHAIT OAK w budynku przy ul. Sandomierskiej 126

Kielce, dnia 14.05.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę wraz z montażem paneli LVT OAK w kolorze WHAIT OAK w wersji click wraz z dostawą i montażem listew przypodłogowych w kolorze WHAIT OAK w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „ Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej” ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załącznikach:

 

Skip to content