Zmiana kryterium dochodowego dla osób składających wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Zmiana kryterium dochodowego dla osób składających wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w dniu 9 lutego 2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w drodze komunikatu wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r., które od dnia  9 lutego 2024 r. wynosi: 7 155,48 zł.

W związku z powyższym zmieniły się kryteria dochodowe dla osób składających wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1) dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie jednoosobowym (40% przeciętnego wynagrodzenia) wynosi – 2862,19 zł,

2) dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym (30% przeciętnego wynagrodzenia) wynosi – 2146,64 zł.

Więcej informacji na stronie: Dodatek mieszkaniowy

Skip to content