Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w ramach obszaru G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” istnieje możliwość pozyskania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O środki mogą ubiegać się:

  • osoby niepełnosprawny, które planują rozpocząć działalność gospodarczą,
  • pracodawcy wyposażający nowe miejsca pracy dla osób niepełnoprawnych.

Zainteresowanych taką formą pomocy prosimy o kontakt z Działem Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Studzienna 2, pokój nr 8, tel.+48 41 331 25 24 wew. 243.

Więcej informacji: https://mopr.kielce.pl/formy-pomocy/srodki-pfron/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Skip to content