Ruszyła rekrutacja do projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Ruszyła rekrutacja do projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczyna projekt pn „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”. Projekt jest współfinansowany przez UE z EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mieszkających na terenie Gminy Kielce oraz mieszkańców bloków socjalnych znajdujących się przy ul. Skibińskiego, Ściegiennego i Hutniczej. Projekt jest kierowany do osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje i zwiększyć szanse na zatrudnienie. Rekrutacja do projektu odbywa się:

1)      wśród mieszkańców bloków socjalnych od 1 maja do 15 lipca,

2)      wśród klientów MOPR Kielce odbędzie się w 4 edycjach:

  • I nabór – 1 maja – 15 lipca 2019 – rekrutacja 25 osób,
  • II nabór – wrzesień 2019 – rekrutacja 25 osób,
  • III nabór – luty 2020 – rekrutacja 25 osób,
  • IV nabór – maj 2020 – rekrutacja 25 osób.

Zapraszamy serdecznie!

Załączniki do pobrania

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf
2. Formularz rekrutacyjny do projektu.pdf
3. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR Kielce.pdf

Kontakt

Dział Projektów Strukturalnych
Biuro Projektu:
25–363 Kielce, ul. Wesoła 51, pok. 528, V piętro, sektor A
Godziny pracy: poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7:30–15:30
Osoba do kontaktu: Angelika Kielczyk tel. 41 340 72 84, e-mail: a.kielczyk@mopr.kielce.pl

Więcej informacji

Skip to content