Kierownicy Rejonów Opiekuńczych MOPR w Kielcach – prośba o pomoc w rekrutacji uczestników do projektu

Kierownicy Rejonów Opiekuńczych MOPR w Kielcach – prośba o pomoc w rekrutacji uczestników do projektu

Kielce, 27.06.2019

MOPR.PS.414.PID.18.2019

Kierownicy Rejonów Opiekuńczych MOPR
wszyscy

Dział Projektów Strukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o pomoc w rekrutacji uczestników do projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego ze środków EFS. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia – mieszkańców gminy Kielce.

Aktualnie – od 1 maja do 15 lipca 2019 r. trwa nabór pierwszych 25 osób (13K i 12M) spośród klientów ze wszystkich Rejonów Opiekuńczych, którzy:

 • ukończyli 18 rok życia,
 • posiadają adres zamieszkania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • przebywają na terenie gminy Kielce,
 • posiadają status osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej),
 • obecnie nie korzystają z tego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci:

 • indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 • konsultacji ze specjalistami np. psychologiem, prawnikiem, psychoterapeutą, asesorem komorniczym,
 • szkoleń i kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • wsparcia opiekuna osoby zależnej na czas odbywania szkoleń/staży,
 • wsparcia zdrowotnego – wykonanie badań zdrowotnych,
 • staży zawodowych – 3- i 6-miesięcznych.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pracownicy socjalni zawrą kontrakty socjalne, a w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków otrzymają dodatki specjalne płatne z budżetu projektu.

Kolejne nabory odbędą się:

 • II nabór – wrzesień 2019 – rekrutacja 25 osób (13 K, 12 M);
 • III nabór – luty 2020 – rekrutacja 25 osób (14 K, 11 M);
 • IV nabór – maj 2020 – rekrutacja 25 osób (13 K i 12 M).

Informacji o projekcie udziela Angelika Kielczyk, tel. 41 340 72 84, w biurze projektu ul. Wesoła 51, sektor A, pok. 528.

W sprawach dotyczących zaangażowania pracowników socjalnych do projektu, proszę zwracać się do Danuty Młynarczyk, kierownika Działu Projektów Strukturalnych MOPR, tel. 664 748 304.

Regulamin projektu wraz z załącznikami znajduje się również na stronie internetowej MOPR.

Załączniki do pobrania

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf
2. Formularz rekrutacyjny do projektu.pdf
3. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR Kielce.pdf

Kontakt

Dział Projektów Strukturalnych
Biuro Projektu:
25–363 Kielce, ul. Wesoła 51, pok. 528, V piętro, sektor A
Godziny pracy: poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7:30–15:30
Osoba do kontaktu: Angelika Kielczyk tel. 41 340 72 84, e-mail: a.kielczyk@mopr.kielce.pl

Zapoznaj się

Skip to content