XIV Kampania społeczna „Biała wstążka” 2020

XIV Kampania społeczna „Biała wstążka” 2020

Po raz czternasty kielczanie na znak solidarności wepną białe wstążki, by w ten sposób powiedzieć „NIE” wobec przemocy. W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2020 roku w Kielcach trwać będzie kampania społeczna ,,Biała wstążka”. Daty te korespondują z międzynarodową akcją „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”Dniem Praw Człowieka.

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Od 2007 roku kampania obywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce, przy ogromnym wsparciu mediów i wielu osób zaangażowanych w walkę z przemocą na terenie miasta Kielce. Kampania jest też okazją do podziękowania wszystkim osobom, które mają znaczący wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Tegoroczna Kampania „Białej wstążki” pod hasłem „Reaguj na przemoc w rodzinie” z powodu zwiększonego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Kielc odbywać się będzie głównie w przestrzeni medialnej. Celem akcji w 2020 roku jest przekazanie mieszkańcom Kielc zaproszenia do nie pozostawania obojętnym wobec przemocy domowej.

Prezydent Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach i Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zachęcają kielczan do solidarnego sprzeciwu wobec przemocy i reagowania na przejawy krzywdzenia w rodzinie kobiet, dzieci, mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych.

„Reaguj na przemoc w rodzinie”

 

Zapoznaj się

 

Skip to content