XV Kampania “Białej wstążki” 2021 pn. #DziecisąWażne*

XV Kampania “Białej wstążki” 2021 pn. #DziecisąWażne*

W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku w Kielcach po raz piętnasty organizowana jest Kampania „Białej wstążki”.

Celem działań XV Kampania „Białej wstążki” pn. #DziecisąWażne* będzie zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie i problematyki dziecka krzywdzonego. Zwiększenie wiedzy na temat metod i form pomocy dziecku, uwrażliwienie rodziców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na potrzebę reagowania na krzywdę dziecka.

W ramach kampanii zostanie podsumowany projekt pn. #DziecisąWażne*.

Prezydent Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach i Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zachęcają kielczan do solidarnego sprzeciwu wobec przemocy i reagowania na przejawy krzywdzenia w rodzinie kobiet, dzieci, mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych.

#DziecisąWażne*

Zapoznaj się

Skip to content