Instytucjonalna piecza zastępcza

Home / Formy pomocy / Piecza zastępcza / Instytucjonalna piecza zastępcza

1. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie

  • placówki opiekuńczo–wychowawczej;
  • regionalnej placówki opiekuńczo–terapeutycznej;
  • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

2. Typy placówek opiekuńczo–wychowawczych

  • socjalizacyjna;
  • interwencyjna;
  • specjalistyczno–terapeutyczna;
  • rodzinna.

3. Podstawa prawna

  • art. 93 ust. 1, art. 101 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 821)

4. Placówki opiekuńczo–wychowawcze funkcjonujące na terenie Miasta Kielce oraz świadczące usługi na rzecz Miasta Kielce

1. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dobra Chata” w Kielcach, ul. Sandomierska 126
2. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach, ul. Niestachowska 17
3. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Kamyk” w Kielcach, ul. Wielkopolska 31
4. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Moje Miejsce” w Kielcach, ul. Fosforytowa 88
5. Dom Rodzinny Nr 2 w Kielcach, ul. Górników Staszicowskich 93
6. Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 w Kielcach, ul. Zgórska 61 A
7. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 w Mokrym Borze 14 A

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content