Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога громадянам України

Home / Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога громадянам України

Informacje dla obywateli Ukrainy, którzy potrzebują pomocy.

Інформація для громадян України, які потребують допомоги.

Centrum Pomocy Uchodźcom

Adres: ul. Żeromskiego 20/24a, 25-369 Kielce

Telefon: 41 361 06 80

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 08.00 – 17.00

Zakres udzielanego bezpłatnego wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo psychoterapeutyczne,
 • poradnictwo prawne,
 • doradztwo zawodowe,
 • wsparcie z zakresu pomocy społecznej świadczone przez pracowników socjalnych i pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • pomoc w obsłudze komputera i internetu świadczona przez informatyków,
 • pomoc tłumacza języka ukraińskiego.

Podczas wsparcia udzielanego osobom dorosłym, dzieci będą mogły skorzystać z kącika zabaw.

Zachęcamy do wcześniejszego umawiania terminów konsultacji pod numerem telefonu 41 361 06 80

ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ 

Адреса: Жеромскего 20/24а, 25-369 Келце

Телефон: 41 361 06 80

Працює: від понеділка – до п’ятниці: 08.00 – 17.00

Обсяг наданої безкоштовної підтримки:

 • консультації психологічні
 • консультації психотерапевтичні
 • консультації юридичні
 • консультування щодо кар’єри
 • супровід у сфері соціальної допомоги соціальними працівниками та працівниками відділу допомоги сім’ї комунального центру підтримки сім’ї
 • поміч в обслузі комп’ютера та інтернету надана ІТ-спеціалістами
 • поміч перекладача української мови

Під час підтримки дорослих, діти зможуть користуватися ігровим куточком

Радимо раніше домовитися про термін консультації за
тел 41 361 06 80

Informacje o pomocy obywatelom UkrainyInformujemy, że dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie na terenie Miasta Kielce przygotowana jest niezbędna pomoc.

 Jeśli dotarłeś do Kielc i nie masz zapewnionego noclegu, udaj się do Punktu Recepcyjnego.

Tam uzyskasz pomoc w zakresie: tymczasowego zakwaterowania, posiłku, podstawowej pomocy medycznej.

Na terenie Kielc działają:

 • PUNKT RECEPCYJNY (czynny całą dobę):
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  IX Wieków Kielc 3, tel. +48 41 342 11 81,
 • PUNKT INFORMACYJNY (czynny całą dobę):
  Dworzec PKS w Kielcach (ul. Czarnowska 12), tel. 538 508 081,
 • całodobowa infolinia: +48 41 342 12 14 lub 538 508 081.

Jeżeli już przebywasz na terenie Kielc i potrzebujesz pomocy dla siebie i rodziny w formie żywności, artykułów higienicznych, odzieży lub innej, możesz zgłosić się do:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
  (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30)
  Studzienna 2, tel. +48 41 331 25 24.

Zostaniesz skierowany do pracownika socjalnego, który postara się udzielić Ci potrzebnej pomocy.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИПовідомляємо, що в місті Кельце підготовлена необхідна допомога людям, які втікають від збройного конфлікту в Україні.

Якщо ви прибули до міста Кельце і не має у вас житла, зверніться до пункту прийому.Там ви отримаєте допомогу на: тимчасове проживання, харчування і базову медичну допомогу.Miasto Kielce prowadzi działalność:

 • PUNKT RECEPCYJNY (czynny całą dobę):
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  IX Wieków Kielc 3, tel. +48 41 342 11 81,
 • PUNKT INFORMACYJNY (czynny całą dobę):
  Dworzec PKS w Kielcach (ul. Czarnowska 12), tel. 538 508 081,
 • całodobowa infolinia: +48 41 342 12 14 lub 538 508 081.

Якщо ви вже перебуваєте в місті Кельце і вам потрібна допомога для себе та своєї сім’ї у вигляді їжі, засобів гігієни, одягу чи будь-яка інша поміЧ, ви можете звернутися:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
  (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30)
  Studzienna 2, tel. +48 41 331 25 24.

Вас направлять до соціального працівника, який спробує надати вам необхідну допомогу.

Urząd Miasta Kielce uruchomił dwa punkty do rejestracji obywateli Ukrainy i nadawania im numerów PESEL. W każdym z nich do dyspozycji będzie tłumacz oraz fotograf, który bezpłatnie będzie wykonywać zdjęcia do dokumentów.Stanowisko obsługi w Urzędzie Miasta przy ul. Szymanowskiego 6 będzie przyjmować wnioski w godz. od 7:30 – 15:30 od środy, 16 marca 2022 r. Z kolei przy ul. Czarnowskiej 12 będzie można składać wnioski od czwartku, 17 marca 2022 r. w godz. od 8:00 do 17:00.

Swój pobyt w Polsce mogą zarejestrować wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego br.

Osoby ubiegające się o nadanie numeru PESEL powinny zgłosić się do jednego z dwóch punktów wraz z fotografią oraz dokument podróży np. paszportem, Kartą Polaka lub innym dokument potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci dopuszczalny jest akt urodzenia, również sporządzony w języku ukraińskim. Na miejscu będą pobierane odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia.

PESEL dla uchodźcy z Ukrainy wydawany jest bezpłatnie. W każdym z punktów obywatele Ukrainy będą mogli liczyć na pomoc miejskich urzędników oraz tłumacza.

Punkty przygotowane przez Urząd Miasta Kielce do obsługi uchodźców z Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL:

Urząd Miasta Kielce Dworzec Autobusowy
(Punkt Informacyjny Tunel A Poziom 0)
ul. Szymanowskiego 6 ul. Czarnowska 12
tel. 41 36 76 590 tel. 538 508 081

Więcej informacji na stronie: https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/jak-w-kielcach-uchodzcy-z-ukrainy-beda-mogli-uzyskac-numer-pesel-1.html

Як біженці з України зможуть отримати номер PESEL у Кельце?Ратуша Кельце запустить два пункти для реєстрації громадян України та присвоєння їм номерів PESEL. У розпорядженні кожного з них буде перекладач і фотограф.

Пункт обслуговування при Ратуші за адресою вул. Шимановського прийматиме заявки від 7:30 – 15:30 з середи, 16 березня. У свою чергу, за адресою вул. Чарновська, подавати заявки можна буде з четверга, 17 березня, з 8:00 до 17:00

Усі громадяни України, які перетнули кордон із Польщею після 24 лютого цього року, можуть зареєструвати своє перебування в Польщі якщо збираються залишитися в нашій країні.

Особи, які претендують на номер PESEL, повинні з’явитися в один із двох пунктів із фотографією та проїзним документом, наприклад, паспортом, картою поляка або іншим документом, що підтверджує їх особу. У разі дітей прийнятне свідоцтво про народження, також українською мовою. Людям старше 12 років на місці знімуть відбитки пальців.

У кожному з пунктів громадяни України зможуть розраховувати на допомогу міської влади та перекладача.

Пункти, підготовлені мерією міста Кельце для обслуговування біженців з України, які звертаються за номером PESEL:

Ратуша Кельце

вул. Шимановського 6

телефон: 41 36 76 590

Автовокзал (інформаційний пункт)

вул. Чарновська 12

тел.538 508 081

Що таке номер PESEL:

Це одинадцятизначний цифровий код, який однозначно ідентифікує фізичну особу. Номер PESEL включає:

• датy народження,

• послідовний номер,

• гендерне позначення,

• контрольнy цифрy.

Це необхідно для того, щоб користуватися послугами охорони здоров’я, соціальною допомогою та відкрити бізнес у Польщі.

Більше інформації: https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/jak-w-kielcach-uchodzcy-z-ukrainy-beda-mogli-uzyskac-numer-pesel-1.html

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO – ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

WAŻNE od 1 lipca 2024 roku!

Na mocy ustawy z dnia 15 maja 2024 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854) została uchylona podstawa do uzyskania przez obywatela Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jednocześnie w ustawie pozostawiono możliwość przywrócenia tego świadczenia, w drodze wydania stosownego rozporządzenia, w razie wzmożonego napływu obywateli Ukrainy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wnioski należy składać w odpowiednim dla miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym MOPR w Kielcach. Właściwy rejon opiekuńczy można wyszukać na stronie https://mopr.kielce.pl/rejon/

Wniosek do pobrania:

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego/Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Informacje dla obywateli Ukrainy, którzy potrzebują pomocy. Інформація для громадян України, які потребують допомоги.

Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Zbiórka darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy

Ulotka dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Ogłoszenie o zbiórce darowizn pieniężnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy

“Nie ufaj bezgranicznie”. Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

Informacja dla obywateli Ukrainy

Baza danych z ofertami pracy dla obywateli Ukrainy

Projekt „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

«Допомога громадянам України з інвалідністю» Модуль І

Dyżur konsultanta prawnego dla obywateli Ukrainy

Zmiana godzin pracy Punktu Pomocy Humanitarnej dla Obywateli Ukrainy

Wsparcie dla seniorów z Ukrainy. Można jeszcze składać wnioski

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy w wieku powyżej 60. roku życia

Skip to content