Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 23-09-2019 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży w wieku...